Karlovarský kraj

Hotel Imperial

„Veškeré poskytnuté služby v hotelu Imperiál jsou na vysoké profesionální úrovni. Mnohokrát děkujeme.
Adéla a Rostislav Ondrušovi.“

Hodnotící: Adéla Kinclová – Ondrušová     
                - svatba