Praha

… mnoho díků za vaši profesionální péči o naši malou skupinu ve vašem krásném, fascinujícím, historickém městě Praze a České republice. Prezentujete toto město a zemi s oprávněnou pýchou…

Meeting & Incentive Travel, USA