Workshop MICE Hamburg, Německo - Akvizice otevřena

CzechTourism-Czech Convention Bureau si Vás dovoluje pozvat k účasti na workshopu MICE Hamburg, který se koná v Hamburgu, Německo dne 24. 10. 2013 ve večerních hodinách.

Workshop MICE Hamburg bude zacílen na nákupčí MICE služeb z Německa. Workshop je koncipován jako networking workshop českých subjektů a tamních nákupčích.


Zaměření workshopu: B2B
 
Závaznou přihlášku spolu s dalšími informacemi naleznete v příloze.
 
Cena za účastnický poplatek MICE workshopu v Hamburgu: 10 000 Kč + DPH 21%.
 
 
Vzhledem k limitované ploše je možná účast jen 10 partnerů z řad soukromých subjektů na workshopu MICE.
 
V případě Vašeho zájmu prosíme o zaslání závazné přihlášky nejpozději do 16. 9.  2013.


Informace k účasti Informace k účasti (111,44 KB)


Více informací:
Petr Kuklik
ČCCR – CzechTourism
tel. 221 580 635
kuklik@czechtourism_cz